Vilket takfönster ska jag köpa?

Vilket takfönster ska jag köpa?

De flesta av oss, när vi bygger ett hus eller renoverar en vind, har frågan om vilken typ av takfönster ska vi köpa. Med tanke på att marknaden föreslår ett brett utbud kan det vara ganska svårt att välja ett rätt takfönster. Vi måste ta hänsyn till många faktorer, till exempel tillverkaren, måtten, glaspaketet, materialet och de tillbehör vi vill utrusta vårt takfönster med för att njuta av deras användning.

Det finns ett stort utbud av storlekar på takfönster. Standardbredder är 55 cm, 66 cm, 78 cm, 94 cm, 114 cm, 134 cm, medan de typiska höjderna på takfönster är 78 cm, 98 cm, 118 cm, 140 cm och 160 cm. Standardstorlekar på takfönster blir därför kombinationer av dessa bredder och höjder. De mest populära storlekar på takfönster är 78 × 140 cm och 78 × 118 cm, vilket beror på taksparrarnas avstånd. 
Med en sådan bredd på takfönstret är det inte nödvändigt att byta ut takstolar eller justera reglar. Det bör komma ihåg att måtten t.ex. 78x140 cm är fönsterkarmens totala yttre mått, inte måtten på själva fönsterbågen, därför är karminnermått efter att fönstret öppnats mindre än helt takfönstret. Glasytan är ännu mindre eftersom en del av glaset sitter fast i bågen.

Vilken storlek och antalet på takfönstret ska köps till ett rum?

Det är inget lätt uppgift. Korrekt belysning  med takfönster bestäms av förhållandet mellan fönsterytan (glasyta) och golvyta. Regeln är att 1 m2 glasyta belyser 8 m2 golvyta.

Ett exempel på att beräkna antalet av takfönster som behövs för att belysa ett rum på 20 m² med dagsljus:
?= 20 (20 x 1): 8 = 2,5
Detta innebär att för att belysa ett rum med en yta på 20 m2 måste du använda takfönster med en glasyta på 2,5 m2.
En sådan yta kan erhållas med hjälp av:

  • 4 fönster 78 x 118 (beror på tillverkaren)
  • 3 fönster 78 x 140 (beror på tillverkaren)
  • 2 fönster 114 x 118 (beror på tillverkaren)

Om du vill öka mängden av ljus som kommer in i rummet är det värt att installera flera takfönster bredvid varandra eller ovanför varandra eller installera flera små fönster i olika delar av taklutningen. Detta ger bättre belysning än installationen av ett stort takfönster.
Det bör dock komma ihåg att antalet och storleken på takfönster inte kan överdrivas. Takfönstren släpper ut mer värme än väggarna. Därför är det värt att ta hänsyn till ekonomiska aspekter och investera i varma takfönster när man bestämmer sig för takfönster.

Hur monterar man takfönster och hur stor ska taköppning vara?

De flesta takfönstren är monterade på läktar - de har monteringsvinkeljärn/monteringsbeslag upptill och nedtill på karmen. Det finns också takfönster vars karmar är fästa mot taksparrar - med monteringsvinkeljärn på båda sidor.

Om du vill sätta upp ett takfönster på vinden innebär att du måste öppna upp en del av taket och sätta in ett takfönster i lutning. 

Takfönstrets bredd bör alltid väljas så att det inte behövs att takstolarna avväxlas.
En taköppning ska var lite bredare, upp till 5 cm, än själva takfönster t.ex. avstånd mellan takstolarna, för takfönster 78 cm, är 83 cm. 

Takfönsterbredd som passar precis mellan taksparrar

Takfönsterbredd mindre än avstånd mellan taksparrar

Takfönstrets längd beror på takets lutning. Det antas att fönstrets nedre kant ska monteras på en höjd av cirka 100-120 cm över golvytan och den övre kanten av fönstret - 180-200 cm. Ett takfönster installerat på detta sätt säkerställer fantastisk utsikt, både när du tittar stående och sittande. För att uppfylla krav för bekväm manövrering och en bra utsikt gäller tunnregel: ju mindre lutningsvinkel  desto längre takfönster.

Har du ett öppet hål i taket och ditt takfönster passar inte exakt mellan takstolar behöver du byta takstolar eller justera reglar.
Om takfönstret är större, är det nödvändigt att skära ut en del av endast en taksparre. Två intilliggande taksparrar bör inte skäras ut, eftersom detta skulle försvaga takkonstruktion alltför mycket. Efter att taksparren har skurits ut, under och ovanför takfönstret installeras tvärbalkar för att behålla stabilitet. De överför lasterna från den kapade taksparren till de intilliggande hela taksparrna och avlastar därmed den svagare delen av taket.

Takfönsterbredd större än avstånd mellan taksparrar

Hur högt bör takfönstret installeras?

Funderar du på vilken höjd ska du installera ett takfönster så att det uppfyller sin uppgift och samtidigt säkerställer komforten vid manövrering. Tänk dig ett takfönster 78 × 160 med ett handtag upptill som är installerat på 1,30 m. Handtaget kommer troligen att vara utom räckhåll för alla. Det antas att takfönster med ett handtag i botten installeras på en höjd 130-150 cm, och de med ett handtag upptill på 80-130 cm. Övre kanten av ett topphängt takfönster bör vara inom räckhåll, dvs. på höjd av cirka 200-220 cm. Takfönstret ska monteras på en höjd som gör möjligt att en stående person kan se rakt fram, inte bara uppåt.

När du väljer takfönster kontrollera också höjd av stödbensvägg och taklutning. Ju högre stödbensvägg, desto takfönstrets nedre kant placeras högre. I ett sådant fall är det värt att utvidga med en vertikal kombination / fasadfönster som kan monteras direkt under ditt takfönster. Det är optimalt att placera takfönstret så att underkanten är på en höjd av cirka 120 cm ovan golvet. Handtaget, som är placerat längst ned på bågen är i räckhåll och takfönstret uppfyller perfekt sina huvudfunktioner. En sådan höjd låter dig också bekvämt placera möbler under takfönstret och du behöver inte böja dig ner när du står vid fönstret (även när skärmen är öppen). 

Sammanfattning

  • Takfönster belyser vinden mer effektivt än vertikala fönster.
  • Det är värt att ta sig tid att noggrant planera och välja takfönster.
  • Det bästa resultatet uppnås genom att använda flera takfönster som finns på olika ställer på taket än takfönstren som är inbyggda som en grupp.
  • Ju högre takfönstret monteras, desto bättre och jämnare blir rummet upplyst.
  • Stora takfönster ger jämn ljusfördelning i rummet och säkerställer visuell kontakt med omgivningen.
  • Tack vare lämpligt val och arrangemang av takfönster och utan att öka kostnaderna avsevärt, kan vi få effektiv belysning med solstrålar, bra ventilation, termisk och akustisk komfort.
  • För att öka komforten på vinden är det värt att utrusta våra takfönster med tillbehör, till exempel: markiser eller rullgardiner.

Comments

No posts found

Ny post