Att bygga med SOLBET lättbetong från Polen

Europas största produktionsanläggning för lättbetonga

SOLBET är den största tillverkaren av lättbetong av hög kvalitet i Polen. Företaget har tillverkat lättbetongelement i över 70 år. Numera har SOLBET sju produktionsanläggningar där tillverkas lättbetong, två för byggkemikalier och en för armerade lättbetongelementen, och två där autoklavbehandlad lättbetong tillverkas. Med en daglig kapacitet på över 2300 kubikmeter är produktionsanläggningen i Solec Kujawski den största produktionsanläggningen för lättbetong i hela Europa. Detta moderna företag är den europeiska marknadsledaren inom produktion av lättbetongblock.

Solbet Werk Polen - Porenbeton / Gasbeton

Företagets beprövade strategi säkerställer optimering av produktionskostnaderna, vilket i sin tur påverkar prispolicyn. Detta gör att SOLBET kan erbjuda produkter av hög kvalitet till ett överkomligt pris. Den utmärkta kvaliteten på SOLBETs produkter, som är resultatet av mer än 70 års erfarenhet, gör att företaget kan uppnå många framgångar på de krävande europeiska marknaderna. Kvaliteten på SOLBETs material och fabrikernas tekniska nivå motsvarar helt nivån hos andra europeiska tillverkare. SOLBET-varumärket finns på många europeiska marknader. SOLBET-betongblock från Polen säljs nu bland annat i Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Belgien, Ryssland, Slovakien, Tjeckien, Ungern, Litauen, Lettland och Ukraina.

Klasser av SOLBETs lättbetongblock

 

Lättbetongblock finns i följande storlekar

Porenbeton Planbauplatten von Solbet

Solbet Porenbeton Plansteine aus Polen

Kvalitetsstandard av SOLBETs gasbetong

Olika objekt byggs från gasbetongen SOLBET: från enfamiljshus till kommersiella byggnader och industribyggnader. Block från SOLBET kan användas för konstruktion av en- och flerskikts både på bärande- och skiljeväggar. De låga dimensionstoleranserna för de platta block gör att de kan muras upp med tunnfogslim. Byggnader gjorda av SOLBET-produkter är solida, ekologiska och moderna.

Haus aus Porenbeton

Är lättbetong ett ekologiskt material?

Die Firma SOLBET arbeitet in einem geschlossenen ökologischen Kreislauf: beginnend mit der Produktion bis zur abschließenden Entsorgung. Weiterhin investieren der Hersteller in moderne, effektive und umweltfreundliche Lösungen. Zwei Windkraftanlagen, deren Gesamtleistung an windigen Tagen den Energiebedarf des gesamten Betriebs abdeckt, sind der Beitrag der Firma zu den proökologischen Maßnahmen. Zur Produktion des Gasbetons werden ausschließlich  natürliche Rohstoffe (Kalkstein, Quarzsand, Wasser) verwendet. Durch das Recycling der postproduktiven Abfälle werden die natürlichen Rohstoffressourcen geschützt. Das geringe Gewicht der Baustoffe bringt Energieersparnisse beim Transport. Die Produkte sind umweltfreundlich, emittieren keine Schadstoffe. Dadurch ist der problemlose Objektabbau möglich und durch das Recycling des Gasbetons SOLBET kann die Menge der auf Abfallsammelplätze abgeführten Abfälle reduziert werden.

Energisparning

Att bygga med SOLBETs produkter låter dig spara energi och värmekostnader i byggnaden. De speciella egenskaperna av lättbetong skyddar byggnadens interiör från både sommarvärmen och vinterkylan. Tack vare den solida värmeisoleringen kommer även extrema utetemperaturer aldrig in i bostadsutrymmet. På detta sätt säkerställer den gasbetong av SOLBET en hög levnadsnivå och garanterar att värdefull energi sparas. Detta bekräftas av de kända testanläggningarna och instituten för materialkontroll i Tyskland som MP Berlin. Detta institut genomförde certifieringstesterna för materialen av SOLBET och bekräftade värdet på värmeledningsförmåga λ = 0,10 [W / mk].

Klass Värmeledningsförmåga λ U-värde (W/m²K)
Längd [mm]
50 75 100 115 150 175 200 240 300 365 420
PP2-0,40 0,10 W/(m·K)   - - - - 0,53 - 0,39 0,32 0,27 0,23
PP2-0,50 0,14 W/(m·K) 1,90 1,42 1,14 - 0,81 - 0,63 - - - -
PP4-0,60 0,16 W/(m·K)   - - 1,13 - 0,80 - 0,60 0,49 0,41 -

Hållfast och stabil konstruktion – massiva hus av lättbetong

Gasbetongen SOLBET garanterar lämplig stabilitet för de uppförda byggnaderna utan att påverka den arkitektoniska projektets elasticiteten. Den höga tryckhållfastheten på 2,75 N / mm² gör detta material lämpligt för att bygga både bärande väggar och skiljeväggar. Eftersom SOLBET-blocken är också relativt lätta. På detta sätt kommer ditt hus att byggas snabbt och effektivt.

Klass Tryckhållfasthet Råbulkdensitet
PP2-0,40 2,8 N/mm² 375 (±25) kg/m³
PP2-0,50 2,8 N/mm² 475 (±25) kg/m³
PP4-0,60 5,2 N/mm² 575 (±25) kg/m³

Gasbeton mit Dünnbettmörtel mauern

Ett optimalt mikroklimat inomhus

Den unika strukturen på SOLBET-lättbetongblocken garanterar ett hälsosamt och behagligt klimat inomhuds. Den låga värmeledningsförmågan av byggmaterialet gör det möjligt att uppnå en konstant temperatur inne trots yttre temperaturfluktuationer. Porositeten i lättbetongblock säkerställer också att överskott av fukt absorberas och samlas upp från rummen och sedan släpps ut igen om rumsluften är för torr. Den enhetliga porositeten säkerställer att värmeledningen är densamma i alla riktningar och att byggmaterialet är öppet för diffusion, dvs. andas.

Är lättbetong ett brännbart material?

Gasbetong av SOLBET är gjord av icke brännbart material. Materialet påverkas inte av en brand och bildar därmed en barriär mot spridning av eld. På samma sätt avger lättbetong av SOLBET inga föroreningar eller giftiga ångor. Även en skiljevägg med en tjocklek på 11,5 cm har brandklass EI 120. Den högre brandklassen REI 240 kan uppnås med en väggtjocklek på 17,5 cm. SOLBET-material garanterar den högsta säkerhetsnivån, även utan ytterligare brandskyddssystem. Brandmotståndstesterna för SOLBETs produkter, som utförs regelbundet i testlaboratorierna, bekräftar den höga säkerhetsnivån utan undantag. Eftersom lättbetong är extremt motståndskraftig mot höga temperaturer, kammaren där brandprovningar utförs på andra byggmaterial , byggs av lättbetong.

Väggtjocklek
[mm]
EI  REI 
  väggar utan puts väggar med puts utan puts med puts
  Användningsfaktor Användningsfaktor
  α ≤ 1 α ≤ 0,6 α ≤ 1 α ≤ 0,6
  lägre gränsvärde (LG) övre gränsvärde (ÖG) UG OG UG OG UG OG UG OG UG OG
60 EI 60 EI 90 EI 90 EI 120 - -
80 EI 90 EI 180 EI 120 EI 180 - -
100 EI 90 EI 240 EI 180 EI 240 REI 30 REI 120 REI 30 REI 120 REI 30 REI 120 REI 30 REI 180
120 EI 240 REI 60 REI 120 REI 90 REI 120 REI 90 REI 120 REI 120
180 EI 240 REI 90 REI 240 REI 180 REI 240 REI 90 REI 240 REI 180  
240 EI 240 REI 180 REI 240 REI 240 REI 180 REI 240 REI 240
300 EI 240 REI 180 REI 240 REI 240 REI 240
360 EI 240 REI 240
420 EI 240 REI 240

Högsta motståndskraft mot atmosfäriska faktorer

SOLBETs lättbetongblock är det byggmaterial som är motståndskraftigt mot många atmosfäriska förhållanden. Den kemiska sammansättningen av lätttbetong förhindrar utveckling av farliga mikroorganismer. På grund av materialets starkt alkaliska reaktion och den snabba dämpningen utvecklas inga bakterier, mögel eller svampar på lättbetongytan.

Ett stort utbud

Varje SOLBET-produkt tillverkas med mycket hög dimensionell noggrannhet. Blocken, plattorna u-balkarna eller prefabricerade balkarna erbjuds i många dimensioner. Detta innebär att väggarna kan höjas endast med SOLBET-material. Den enkla bearbetningen av lättbetongelementen innebär att det inte finns några arkitektoniska gränser. Med lättbetongelementen kan man bygga från källaren till taket på flexibelt sätt. Bågformade skiljeväggar och till och med effektiv öppen spis eller en badkarbeläggning kan byggas. Det enkla arbetet med materialet och dess höga motstånd ger möjlighet att bygga och renovera snabbt.

Vad kostar lättbetongblock?

På grund av den låga vikten och de relativt stora dimensionerna på byggstenarna av SOLBET är byggnadsarbetet enkelt och effektivt. Genom att använda lättbetong kan byggtiden förkortas avsevärt, vilket bidrar till att sänka dina kostnader. Ett block av lättbetong kan ersätta flera tegelstenar. Tack vare blockens profilerade sidoytor är det inte nödvändigt att fylla de horisontella fogarna med tunnfogslim, vilket påskyndar byggnadsarbetet och minskar tunnfogsbruks inköpskostnader. En annan fördel med lättbetongblocken är deras höga dimensionella noggrannhet, vilket gör att de kan byggas med ett tunt lager av murbruk. Att bygga väggar är som barnspel - de enskilda blockdelarna kan enkelt klippas till önskad storlek och deras konstruktion kräver endast användning av enkla verktyg. Det bästa beviset är byggandet av Internationella fonden "Habitafor Humanity", som byggdes av SOLBETs material och av volontärerna.

SOLBETs produkter av högsta kvalitet

Vår mångåriga erfarenhet, de utbildade medarbetarna, det moderna produktionssystemet och den höga ambitionsnivån thjälper till att tillverka SOLBET-produkter med högsta möjliga kvalitet. Kvalitetsledningssystemet har införts i våra fabriker. Vi har erhållit ISO 9000 och OHSAS 1800. Varje block som tillverkas, innan det lämnar produktionsanläggningen och når kunden, måste uppfylla kraven i det hårda kvalitetskontrollsystemet.

Comments

No posts found

Ny post