Produktfilter Produktfilter

Puts

Vilken puts är den rätta?

Alla typer av puts skyddar ytterväggarna från ogynnsamma väderförhållanden och förskönar fasaden. De tunnskiktade puts utgör ofta slutskiktet i ETICS-system, men kan även appliceras på traditionella kalkcementputs. Det bindemedel bestämmer i huvudsak putsens egenskaper och därmed också beslutet om vilken puts som ska användas i ett byggprojekt. Främst används mineralputs (baserat på cement), akrylatputs (syntetisk hartsdispersion), silikatputs (vattenglas) eller silikonputs (kiselharts).

Produktjämförelse

  Mineralisk tunnputs Akryl tunnputs Silikon-silikat tunnputs Silikon tunnputs
Produkt Cermit ND SAH-E SAH-NS SAH-N
Ånggenomsläpplighet ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓
Slaghållfasthet ✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓
Beständighet mot absorbtionsförmåga ✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓
Motstånd mot åldrandet ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓
Motståndskraft mot smuts ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓✓✓
Beständighet mot biologisk korrosion ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓
Städer ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓✓
Förort, inget grönt område ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓✓✓
Nära till gröna område / vattenreservoarer ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓✓
ATLAS Uni-Grunt | snabbtorkande primer | för förbehandling av mineralytor
104,70 kr inc. VAT, excl. shipping (83,75 kr excl. VAT and shipping)
ATLAS UNI-GRUNT Snabbtorkande primer ATLAS tränger in i mineralytan, stärker den och förbättrar vidhäftningen på yttervägg samt är en perfekt...

Tillgängligt i lager: mer än 20 kvar.
Skickas ut inom ung. 1-3 arbetsdagar efter mottagandet av din betalning.

+

Atlas Cermit ND mineralisk tunnputs | fasadputs
ab 148,50 kr / 25 kg inc. VAT, excl. shipping (118,80 kr excl. VAT and shipping)
✔ Mineralisk
ATLAS Cermit ND fasadputs är avsedd för att lägga dekorativa och skyddande beläggningar på väggytan utomhus och är ett perfekt ytskikt på...

Lägsta antalet för "Atlas Cermit ND mineralisk tunnputs | fasadputs" är 1.


Atlas SAH-NS Silikon-silikatputs | fasadputs
ab 436,75 kr / 25 kg inc. VAT, excl. shipping (349,40 kr excl. VAT and shipping)
✔ Silikat ✔ Silikon ✔ Silikon-silikat
ATLAS SILIKON-SILIKATPUTS är ett modernt, fiberförstärkt tunnputs rekommenderas speciellt för fasader där det är viktigt att upprätthålla hög...

Atlas Cerplast | primer under mineralisk- och akrylatputs
504,33 kr / 25 kg inc. VAT, excl. shipping (403,45 kr excl. VAT and shipping)
✔ Mineralisk ✔ Akryl
Atlas Cerplast grunderar ytor under mineralisk- och akrylputs samt mosaik DEKO M och skyddar underlaget mot de negativa effekterna av det nya skiktet....

Skickas ut inom ung.10-12 arbetsdagar efter mottagandet av din betalning

+

Atlas ULTRAGRUNT| snabbtorkande primer för kritiska underlag Spara 20%
HIT
HIT
302,65 kr 242,13 kr / 5kg inc. VAT, excl. shipping (193,70 kr excl. VAT and shipping)
ATLAS ULTRAGRUNT är en färdigblandad massa tillverkad på basis av polymerhartser med tillsats av utvald kvartsaggregat, kännetecknad av utmärkt...

Skickas ut inom ung. 1-3 arbetsdagar efter mottagandet av din betalning

+

Atlas SAH-N Silikonputs | fasadputs
ab 704,73 kr / 25 kg inc. VAT, excl. shipping (563,78 kr excl. VAT and shipping)
✔ Silikon
Atlas SAH-N fasadputs bildar en lätt och hållbar putsyta som rekommenderas för putsning på byggnader där hög motståndskraft mot mekaniska skador krävs....

Atlas SAH-E Akrylatputs | fasadputs
ab 375,10 kr / 25 kg inc. VAT, excl. shipping (300,08 kr excl. VAT and shipping)
✔ Akryl
Akrylatputs Atlas SAH-E bildar ett perfekt ytskikt på isolersystem av EPS och är avsedd för mineraliska underlag av betong, cementputs och kalk-cementputs....

Atlas Silikon ANX | primer under silikon och silikon-silikatputs
433,75 kr / 15 kg inc. VAT, excl. shipping (347,00 kr excl. VAT and shipping)
✔ Silikon
Atlas Silikon ANX impregnerar underlag för ATLAS silikon och silikon-silikat tunnskiktsputs och skyddar underlaget mot de negativa effekterna av det nya...

Skickas ut inom ung.10-12 arbetsdagar efter mottagandet av din betalning

+

Atlas Silikat ASX | primer under silikatputs
397,88 kr / 15 kg inc. VAT, excl. shipping (318,30 kr excl. VAT and shipping)
✔ Silikat
Atlas Silikon ASX impregnerar underlag för ATLAS silikat tunnskiktsputs, säkerställer utmärkt vidhäfting av tunnputs och underlättar appliceringen av...

Skickas ut inom ung.10-12 arbetsdagar efter mottagandet av din betalning

+

UNI GRUNT ULTRA | primer | djuppenetrerande
NEW HIT
NEW HIT
137,65 kr inc. VAT, excl. shipping (110,13 kr excl. VAT and shipping)
ATLAS UNI-GRUNT ULTRA är ett primer avsedd för olika typer av ytor på väggar, golv, tak, inom och utanför byggnader. Primer används för att...

Skickas ut inom ung.10-12 arbetsdagar efter mottagandet av din betalning

+

Att välja rätt puts

Vilken puts som passar till vilken fasad beror på många faktorer. Här ger vi dig hjälp så att du kan göra ett lämpligt val:

Vilken diffusionsmotstånd har väggar?

Putsen får inte påverka fuktflödet, så att den måste garantera tillräcklig ångtransport från insidan till utsidan. Om en puts appliceras på väggmaterial med hög vattenånggenomsläpplighet, till exempel lättbetong, måste putsen även ha motsvarande parametrar som tillåter en hög diffusion. Det innebär att puts med mineral- eller silikatbindemedel bör användas. När det gäller mineralull är detta särskilt viktigt eftersom det kan leda till en minskad isoleringsförmåga om mineralullen absorberar fukt på grund av putsens dåliga diffusionsegenskaper. Om du är osäker kontaktar vi gärna Atlas-konsulterna som hjälper dig att göra ett ordentligt val genom att göra lämpliga beräkningar.

Hur gammal är byggnaden?

För putsning av gamla eller mycket gamla byggnader bör man i alla fall använda puts som är genomsläpplig för vattenånga, gärna silikatputs, eftersom de gamla väggarna har en mycket hög vattenånggenomsläpplighet. Vid nybyggnad kan beslut fattas beroende på vilket byggmaterial som används.

Finns det närliggande grönområden?

I det här fallet finns alltid risken att organisk smuts, som alger eller svampar, samlas på fasaden. Här rekommenderas att använda mineral- eller silikatputs, som har en stark alkalisk reaktion (pH ~ 12) och därmed praktiskt taget utesluter vidhäftning och tilväxt av organisk smuts. Dispersionsputsen innehåller däremot biocider, som begränsar tilväxt av mikroorganismer, så kallad biokorrosion. Detta undviks också på grund av den låga fuktabsorbtionen, eftersom bakterier är beroende av vatten för att kunna frodas.

Är huset nära vägar eller andra källor med kraftig förorening?

Om det är så, då rekommenderar vi ett silikonputs eftersom det är lättast att hålla rent - mindre fläckar tvättas helt enkelt bort vid nästa nederbörd. Med dispersionsputs är strukturen knappast smutsig och det är nästan omöjligt att den skadas under rengöring.

Vilken färg på fasaden?

Färgpaletter av putsen är väldigt olika. Även om du kan välja på en mycket bred färgpalett med 655 nyanser för syntetisk harts- och silikonputs är valet av silikatputs redan avsevärt begränsat - men även här har du valet mellan drygt 350 nyanser. Mineralputsen representerar ett specialfall, som har en egen färgpalett med 40 olika färger, mest pastellnyanser. Dessutom kan denna typ av puts beställas med en minsta beställningsmängd på 2 pallar.

 
Produkt Cermit ND Cermit SN Cermit PS Cermit N Silikat N Silikon N Akrylatputs SAH-E Akrylat-Silikonputs SAH-EN Silikonputs SAH-N Silikon-Silikatputs SAH-NS
Dokument EN 998-1:2012 EN 15824:2010 EN 15824:2010
Typ av puts Mineraliskt torrbruk Färtig massa (dispersion)  Färtig massa SAH (ny formrl för dispersionsputs)
Bindemedel cement Styren-Akrylharts Styren-Akrylharts vattenglas Styren-Akrylharts och Silikonharts Styren-Akrylharts  Styren-Akrylharts och Silikonharts Styren-Akrylharts och Silikonharts Styren-Akrylharts vattenglas
Primer Cerplast Cerplast Silikat ASX Silikon ANX Cerplast Cerplast Silikon ANX Silikon ANX
Antal av kulör 1 (vit) 41 1 (sand) 655 352 655 400
max. kornstorlek 2.0 mm 1.5 mm
2.0 mm
3.0 mm
1.0 mm 1.5 mm
2.0 mm
1.5 mm 1.5 mm 1.5 mm
2.0 mm
1.5 mm 1.5 mm
2.0 mm
1.5 mm
2.0 mm