Produktfilter Produktfilter

Färger

En önskad effekt på husfasaden uppnås med färger

Förutom ren putsning är färgbeläggningar en av de mest populära metoderna för att utforma fasadernas utseende. Färger ger inte bara en rent estetisk förbättring av fasaden utan också de skapar extra ett skyddande skikt. På grund av den mycket höga exponeringen för väderförhållanden, vatten, UV-strålning och luftföroreningar - måste färger vara särskilt väderbeständiga. Dessutom ska de också ha sådana egenskaper som bra vidhäftning till underlag, bra ånggenomsläpplighet eller motståndskraft mot tillväxt med mikroorganismer som svampar och alger. Med Atlas fasadfärger av hög kvalitet kan du designa ditt hus individuellt med ett brett utbud av olika nyanser. De olika färgtyperna erbjuder dig en passande lösning för att få önskad effekt. 
Mer information om de enskilda färgtyperna hittar du nedan i beskrivningar till produkterna.

ATLAS Uni-Grunt | snabbtorkande primer | för förbehandling av mineralytor
115,40 kr inc. VAT, excl. shipping (92,33 kr excl. VAT and shipping)
ATLAS UNI-GRUNT Snabbtorkande primer ATLAS tränger in i mineralytan, stärker den och förbättrar vidhäftningen på yttervägg samt är en perfekt...

Tillgängligt i lager: mindre än 20 kvar.
Skickas ut inom ung. 1-3 arbetsdagar efter mottagandet av din betalning.

+

ATLAS SALTA S | silikatfärg för fasad | putsfasadfärg
ab 589,10 kr / 10L inc. VAT, excl. shipping (471,28 kr excl. VAT and shipping)
✔ Silikat
ATLAS SALTA S -färgen låter att förkorta tiden vid fasadarbeten och har utmärkta arbetsparametrar och framför allt är hållbar och förlorar inte den...

Atlas ULTRAGRUNT| snabbtorkande primer för kritiska underlag Spara 30%
HIT
HIT
314,75 kr 220,33 kr / 5kg inc. VAT, excl. shipping (176,25 kr excl. VAT and shipping)
ATLAS ULTRAGRUNT är en färdigblandad massa tillverkad på basis av polymerhartser med tillsats av utvald kvartsaggregat, kännetecknad av utmärkt...

Skickas ut inom ung. 1-3 arbetsdagar efter mottagandet av din betalning

+

ATLAS SALTA | silikonfärg för fasad | putsfasadfärg
ab 676,90 kr / 10L inc. VAT, excl. shipping (541,53 kr excl. VAT and shipping)
✔ Silikon
ATLAS SALTA används för att måla byggnader av olika typer t.ex. en- eller flerfamiljshus, allmän- eller industribyggnad. Den används som dekorativ och...

Lägsta antalet för "ATLAS SALTA | silikonfärg för fasad | putsfasadfärg" är 1.


ATLAS SALTA E | akrylatfärg för fasad | putsfasadfärg
ab 475,25 kr / 10L inc. VAT, excl. shipping (380,20 kr excl. VAT and shipping)
✔ Akryl
ATLAS SALTA E lämpar sig för målning av ytor som är utsatta för smuts och hög slitage: fasader på skolor, butiker, idrottsanläggningar, anläggningar längs...

UNI GRUNT ULTRA | primer | djuppenetrerande
NEW HIT
NEW HIT
157,83 kr inc. VAT, excl. shipping (126,25 kr excl. VAT and shipping)
ATLAS UNI-GRUNT ULTRA är ett primer avsedd för olika typer av ytor på väggar, golv, tak, inom och utanför byggnader. Primer används för att...

Skickas ut inom ung.10-12 arbetsdagar efter mottagandet av din betalning

+

ATLAS SALTA N PLUS | silikonfärg för fasad | putsfasadfärg
NEW HIT
NEW HIT
ab 1.457,10 kr / 10L inc. VAT, excl. shipping (1.165,68 kr excl. VAT and shipping)
✔ Silikat
ATLAS SALTA N PLUS-färg är en PREMIUM-produkt av högsta kvalitet baserad på silikonharts, siloxaner och naturliga hydrofoba ämnen, polymer dispersioner,...

Måla fasaden med rätt fasadfärg

Att måla fasaden betyder inte bara att skapa en estetisk yta utan också förbättra fasadens egenskaper mot:

  • Vatten: i form av regn eller fuktighet;
  • Solen: UV-strålning som är en orsak att färgen bleknar;
  • Temperaturförändringar
  • Kemiska föreningar: Färgen minskar putsens ytporer och förhindrar därmed att smutspartiklar smyger sig djupare, å andra sidan skyddar den mot väderrelaterade förluster av ämne på fasaden, t. ex. genom surt regn;
  • Överväxt med mikroorganismer, främst alger, mossa, lavars;

Typer av fasadfärger från Atlas

De viktigaste komponenterna i en färg är:

  • bindemedel vilket definieras färgens egenskaper;
  • pigmentet som ger önskad nyans;
  • fyllmedel som garanterar bra täckning.

Akrylfärger

Skikten gjorda med Atlas akrylfärger är elastiska och har inga inre spänningar. Det gör att det inte finns någon risk för sprickbildning vid torkning. Dessutom överförs de utmärkt spänningar som orsakas av termiska deformationer på grund av solstrålning. Till skillnad från andra fasadfärger, till exempel silikatfärger, är akrylfärgerna kemiskt neutrala (pH-värde ca 7-8), vilket gör att du inte utsätts för någon risk vid användning, såsom kemiska hudskador.
Färgen Salta E används i atypiska situationer. Den täcker (tack vare den elastiska beläggningen) utmärkt små sprickor på underlaget eller stoppar dess karbonatisering genom att skapa lager som är ogenomträngliga för luft.

Silikatfärger

På grund av sin kemiska sammansättning liknar silikatfärger mest mineraliska underlag och rekommenderas därför särskilt som beläggning för denna typ av ytor. Silikatfärger ger inte bara ett lager av färg, utan också bildar de ett olösligt bindemedel med det mineraliska underlaget (kiselbildning), vilket leder till en mycket lång livslängd av färgerna. Denna process låter att färgerna tränger djupt in i porer av mineralytan och återger en vackert struktur på målade ytor.
Salta S-färgen är beständig mot aggressiva komponenter i mineralputs utan risk för missfärgning. Detta minskar tid som krävs mellan applicering av puts och målning upp till tre dagar. Dessutom är dessa färger resistenta mot nederbörd, väderpåverkan och aggressiva miljökomponenter. Resultatet av att använda silikatfärger är ett mikroporöst skikt som är utmärkt för att låta vattenånga och gaser tränga igenom. Salta S-färg har en starkt alkalisk reaktion (pH upp till 12), vilket gör att den ger ett utmärkt skydd mot mikroorganismer som alger och mossor.

Modifierade (hybrid) silikonfärger

Kombinationen av olika bindemedel i färger gör att den nya Salta silikonfärgen kombinerar fördelarna med var och en av färgerna i Arkol-sortimentet - akryl-, silikat- och silikonfärg. Den tar över akrylfärgens styrka och elasticitet, förmågan att "andas" från silikatfärgen och den minskade vattenabsorbtion och självrengörande förmågan från silikonfärgen. Dessutom säkerställer nanotekniken som används i silikonfärgen att den har mycket bra täckning - färgens mikrostruktur gör att färgen kan tränga in bättre i ytan: färgen minskar underlagets sugförmåga, stärker underlaget och ökar färgens vidhäftning utan att använda en primer, vilket gör arbetet lättare och förkortar arbetstiden avsevärt. Nanoteknik gör också hybridfärgens lager ännu mer motståndskraftigt mot smutsvidhäftning.

Silikonfärger

Silikonfärger kännetecknas främst av ett starkt hydrofobt ytterskikt, den så kallade "pärleffekten", som samtidigt har mycket goda självrengörande effekter eftersom det dränerande vattnet helt enkelt tvättar bort smutspartiklar. Bristen på elektrostatiska egenskaper gör det också mycket svårt för smuts, alger och svampar att fästa.
Atlas Salta N Plus har en mycket hög täckning och är mycket resistent mot UV-strålning. Användningen av förtjockningsmedel möjliggör mycket enkel och homogen bearbetning och små sprickor kan också utjämnas genom att tillsätta små fyllmedel och bindemedel. Hela ytan är mycket elastisk och kompenserar för termiska påfrestningar i fasaden, t.ex. orsakade av ett svalt skyfall på en sommaruppvärmd fasad.

Myko-barriär

Atlasfärger produceras med "Myko-Barriere". Detta är en lösning som är baserad på biocider. Effekten är att biokorrosion - kolonisering av svampar och alger, är kraftigt begränsad på fasader.

Produkt Salta E Salta S Salta Salta N Plus
Dokument Färgerna är godkända för värmeisoleringssystem
Typ av färg Akrylfärg Silikatfärg (Kettensilikat) Modifierad silikonfärg Silikonfärg
Antal av kulörer 400 352 400 400
Tekniska informationer
Primer endast mycket absorberande underlag Arkol SX endast mycket absorberande underlag

endast mycket absorberande underlag

Densitet 1.50 kg/m3 1.50 kg/m3 1.40 kg/m3 1.44 kg/m3
Användnings- och underlagstemperatur 5÷30 °C 5÷25 °C 5÷30 °C 5÷30 °C
Torktid 2-4 timmar 2-3 timmar 2-6 timmar Max. 2 timmar
Nästa lager appliceras efter 6 timmar 6 timmar 6 timmar efter ca. 3 timmar
Minimal väntetid innan applicering på färsk mineralputs efter 28 dagar - efter 5 dagar 5 dagar
Räckvidd av 1 liter med ett färgskikt 4-8 m2 4.5-6 m2 4-8 m2 4-6,6 m2
Typ av underlag
Mineraliska underlag, betong, traditionell puts
Tunnskikts mineralputs
Tunnskikts akrylputs - -
Tunnskikts akryl-silikonputs -
Tunnskikts silikonputs - -
Tunnskikts silikon-silikatputs - -
Tunnskikts silikatputs - -
Översta lagret av värmeisoleringssystem
Isolering med EPS/frigolit
Isolering med mineralull - -