Dataskyddsförklaring

Vi gläder oss åt att du besöker vår webbsida och tackar för ditt intresse i vårt företag och våra produkter. Det är viktigt för oss att skydda din privatsfär när du använder vår webbsida. Därför ber vi dig ta del av nedanstående information:

1) Insamling, bearbetning och användning av persondata

I princip kan du gå in på vår webbsida utan att vi samlar in dina persondata. Persondata samlas endast in om du meddelar oss dessa i samband med genomförande av ett avtal, vid öppnande av ett kundkonto eller när du tar kontakt med oss. Dessa data används, såvida inte annat uttryckligen överenskommits, enbart för att genomföra avtalet eller vid bearbetning av din förfrågan. Efter det att avtalet har slutförts, spärras dina data med hänsyn till de skatte- och handelsrättsliga arkiveringsfristerna. Därefter raderas de.

Därutöver samlar vi in persondata när du anmäler dig till att erhålla vårt nyhetsbrev per mejl. Dessa data används av oss i reklamsyfte i form av vårt nyhetsbrev, såvida du uttryckligen har accepterat detta.

Du kan när som helst avbeställa detta nyhetsbrev genom den i nyhetsbrevet angivna länken eller genom att meddela oss. Efter det att avbeställningen genomförts raderas din emailadress omedelbart.

2) Vidareföring av persondata

Den av oss insamlade persondatan lämnas, i samband med avtalshandläggningen, vidare till det transportföretag som ska genomföra leveransen såvida det är nödvändigt för leverans av varan.

3) Cookies

Denna webbsida använder så kallade ”Cookies”. Dessa gör vår internetnärvaro totalt sett användarvänligare, effektivare och säkrare t.ex. när det gäller att snabba upp navigering på vår webbsida. Dessutom tillåter cookies oss att mäta den allmänna navigationen och antalet besök på sidan. Cookies består av små textfiler som placeras i din dator. Vi vill göra dig uppmärksam på att några av dessa cookies överförs av vår server till din dator. Här handlar det mest om så kallade ”session-cookies”. ”Session-cookies” kännetecknas av att de raderas automatiskt från din hårddisk när sessionen är avslutad. Andra cookies stannar kvar på din dator och gör det möjligt för oss att känna igen din dator nästa gång du besöker vår webbsida (så kallade permanenta cookies).

Självfallet kan du när som helst blockera cookies om din webbläsare tillåter detta. Men tänk på att vissa funktioner på webbsidan möjligtvis inte, eller enbart till viss del, kan användas om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies (från vår webbsida).

4) Användande av Google Analytics

Denna webbsida använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, textfiler, som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbsidan. Den genom cookies insamlade informationen om din användning av denna webbsida överförs oftast till en server hos Google i USA och lagras där.

Vid aktivering av IP-anonymiseringen på denna webbsida, kortas dock din IP-adress ner av Google innan dess. Detta gäller i EU:s medlemsländer och andra stater som är knutna till EES. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till Googles server i USA där den sedan kortas ner. På uppdrag av denna webbsidas ägare, kommer Google att använda denna information för att utvärdera ditt bruk av webbsidan, för att sammanställa rapporter över webbsideaktiviteten och för att erbjuda webbsidans ägare ytterligare tjänster när det gäller webbsides- och internetanvändning.

Google kombinerar inte den inom ramen för Google Analytics av din webbläsare överförda IP-adressen med andra data. Du kan förhindra lagringen av cookies genom en motsvarande inställning i din webbläsare; vi gör dig dock uppmärksam på att du då eventuellt inte kommer att kunna använda dig av samtliga funktioner på denna webbsida fullt ut. Därutöver kan du förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av en cookie gällande din användning av webbsidan (inkl. din IP-adress) och även Googles bearbetning av dessa data, genom att ladda ner och installera följande webbläsarplugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Vi hänvisar till att denna webbsida använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizelp()” vilket innebär att IP-adresser enbart bearbetas i förkortad form för att utesluta att information härleds till en viss person.

5) Användning av facebook-plugins

I vår internetverksamhet har vi integrerat så kallade plugins från det sociala nätverket facebook.com (fortsättningsvis kallat ”Facebook”). Facebook är ett företag tillhörande Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. En lista och utseendet på dessa plugins från Facebook kan ses på följande internetadress: http://developers.facebook.com/docs/plugins.

När du går in på en av våra webbsidor som är försedd med en sådan plugin, ordnar denna plugin att den av dig använda webbläsaren laddar ner och visar denna plugin optiskt. Genom denna plugin erhåller Facebook information om att din webbläsare har kallat fram vår webbsida även om du inte har något Facebook-konto eller inte är inloggad på Facebook för närvarande. Denna information (inklusive din IP-adress) förmedlas av din webbläsare direkt till en server hos Facebook i USA där den lagras.

Om du är Facebook-medlem och är inloggad där samtidigt som du besöker vår webbsida, känner Facebook av, genom den av plugin översända informationen, vilken av våra internetsidor du besöker just vid det tillfället och kopplar detta till ditt personliga användarkonto hos Facebook, oavsett om du använder plugin eller inte. Startar du nu en plugin genom att t.ex. klicka på en ”gilla”-knapp eller genom att lämna en kommentar, skickas detta till ditt personliga användarkonto på Facebook och lagras där. För att förhindra att Facebook tillordnar den samlade datan ditt användarkonto på Facebook, måste du logga ut från Facebook innan du går in på vår webbsida. För att fortsättningsvis blockera insamling och vidareföring av din data genom Facebook-plugins, kan du för vissa webbläsare skaffa en Browser-Add-On från ”Facebook Blocker” genom följande länk: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

Radera inte denna Browser-Add-On så länge du vill blockera Facebook-plugins. På nedanstående internetadress hittar du Facebooks dataskyddshänvisningar med ytterligare information om insamling och användning av data genom Facebook. Där finns också dina rättigheter samt vilka inställningar du kan använda för att skydda din privata sfär. http://facebook.com/policy.php

6) Dina rättigheter och din kontaktmöjlighet

Du har rätt till kostnadsfri information om dina lagrade data liksom i förekommande fall rätt till korrigering, spärrning eller radering av dessa data. Om du har frågor gällande insamling, bearbetning eller användning av dina personliga data, vid information, rättelse, spärrning eller radering av data liksom vid återkallande av i förekommande fall lämnat samtycke, vänd dig då direkt till oss. Vår kontaktadress finns i vårt impressum.