Hälsosamt, varmt och hållbart Stenhus från lättbetong

Hälsosamt, varmt och hållbart Stenhus från lättbetong

Lättbetong är det varmaste materialet bland byggnadsmaterial. Det är också ett hållbart material. Lättbetongväggar förlorar inte sina egenskaper under åren. Byggnader byggda av lättbetong har stått i många år och klarar sig väldigt bra. Lättbetong är ett byggnadsmaterial med mycket gynnsamma parametrar. Tack vare den minskar kostnader för att inte bara bygga ett hus, som inte kräver speciella lösningar för att uppnå tillräcklig värmeisolering, utan också kostnader för byggnadsunderhåll. Tack vare detta är lättbetong ett byggmaterial som används i stor utsträckning vid byggnation av enfamiljshus.

Varma lättbetongväggar 

Genom sin porösa struktur har lättbetong mycket god värmeisolering. Luft innesluten i materialets struktur utgör cirka 80% av dess volym, och det är känt att den är en mycket bra isolator som fungerar som en termisk buffert och isolerar byggnaden mot värmeförluster.

SOLBETs block kan användas för att bygga mycket varma ytterväggar i endast ett skikt, utan isolering, och i kombination med ett polystyrenskum eller mineralull kan man få väggar med ännu gynnsammare värmeöverföringskoefficient U. Beroende på tjockleken på det termiska isoleringsmaterialet som används kan murväggar av lättbetong det möjligt att bygga mycket energieffektiva hus, så kallade passivhus

När det gäller enskiktsväggar är det bäst att använda SOLBET block PP2-035, som i en tjocklek av 36,5 cm gör det möjligt att uppnå en värmeöverföringskoefficient på U-väggen 0,24 W/(m²·K), eller PP2-040 en tjocklek av 42 cm med U=0,23 W/(m²·K). Byggande av varma enskiktsväggar gjorda av lättbetong säkerställs också av rätt dimensionell noggrannhet för SOLBETs block, och därför kan de byggas på tunna fogar. En tunn fog är en murbruks tjocklek på 0,5 till 3 mm – i praktiken är den inte mer än en millimeter – så fogarna påverkar inte försämringen av väggarnas värmeisolering. Med andra ord är väggen termiskt enhetlig, som om den bara var gjord av lättbetong.

Friskt lättbetonghus 

När man beslutar att bygga ett hus av lättbetong kan man vara säker om murmaterialets påverkan på hushållsmedlemmarnas hälsa. Lättbetong avger inga skadliga ämnen, eftersom den görs av råvaror med naturligt ursprung som finns omkring oss – sand, vatten, kalk, cement och gips. SOLBETs block innehåller varken blandningar av industriellt damm eller aska. De uppfyller också krav för koncentration av naturliga radioaktiva ämnen – de är mindre än i keramiska produkter. Dessutom orsakar den kemiska sammansättningen av SOLBETs lättbetong att block har en starkt alkalisk lösning, och darför utvecklas inga mikroorganismer på materialets yta.

Lättbetong har en annan viktig fördel – den säkerställer rätt mikroklimat i byggnaden. Tack vare sin porösa struktur upprätthåller lättbetong en optimal inomhustemperatur och även luftfuktighet. Den kan absorbera överflödig fukt från rummet och göra sig av med den när luften blir för torr. Höggradig isolering skapar en effektiv barriär för termisk energi från insidan av rummen. Det känns härligt när man rör vid väggarna, precis som trä, som inte avger kyla.

Hållbara lättbetongväggar

Trots sin porösa struktur är lättbetong ett hållbart byggmaterial. Lättbetong har använts i byggbranschen i nästan 100 år och lättbetongens historia bekräftar fastheten av de utförda konstruktionerna. Vissa överväger också hållbarhet när det gäller materialets tålighet. Om man inte kastar blocken kommer ingenting att hända med dem. Däremot är tryckhållfastheten på 2 till 4 MPa, beroende på blockens densitet, tillräcklig för att bygga solida och hållbara väggar, också i flervåningsbyggnader.

Comments

No posts found

New post